You are currently viewing ตลาดส่งออกไทย ขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี

ตลาดส่งออกไทย ขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี

ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยในช่วงนี้เลยทีเดียว แม้ประเทศไทยจะมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดที่ค่อนข้างย่ำแย่คนตายรายวันมียอดผู้ติดเชื้อทะลุสองหมื่นและยังได้รับวัคซีนได้ไม่ทั่วถึง แต่สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2564 นี้ สวนทางกับสถานการณ์ภายในประเทศโดยมียอดการส่งออกที่เรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ 11 ปีคือมียอดการส่งออกมากกว่าสองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  หากจะให้เปรียบเทียบเป็นเงินไทยแล้วนั่นคือประมาณเจ็ดแสนกว่าล้านบาท สินค้า ตลาดส่งออกไทย มีการขยายตัวมากกว่า 40% โดยมีการขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี สาเหตุที่การส่งออกนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของภาคผลผลิตจากประเทศอื่นทั่วโลกที่สถานการณ์โรคระบาดมีการบรรเทาและคลี่คลายลงแล้วในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยเช่นสหรัฐอเมริกาและประเทศแต่แถบยุโรป ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงด้วย

ตลาดส่งออกไทย มีการขยายตัวดีในสินค้าอะไรบ้าง

สินค้าหลักที่เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยนั้นคือสินค้าประเภทสินค้าการเกษตรก็ยังคงเป็นสินค้าที่มีการขยายตัวเป็นหลักอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังต่างๆ,น้ำมันปาล์ม,น้ำตาลทราย สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องบริโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มและเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงเนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์แปรรูปก็มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแทบทุกหมวดสินค้า รวมถึงสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคพื้นการผลิตเช่นผลิตภัณฑ์ยาง,เหล็ก,เคมีภัณฑ์,แผงวงจรไฟฟ้า,ส่วนประกอบเครื่องจักรกล,รถยนต์,ชิ้นส่วนของยานยนต์ ส่วนเครื่องประดับและอัญมณีต่างๆไม่รวมทองคำก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ตลาดส่งออกหลักของไทย

ตลาดที่เราส่งออกหลักนั้นนอกจากจะเป็นสหรัฐอเมริกาและประเทศในโซนยุโรปแล้วยังมีจีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้และไต้หวันที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังวางแผนเจาะตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยตลาดสหรัฐอเมริกาและประเทศในโซนยุโรปสินค้าที่ไทยส่งออกไปขายได้แก่รถยนต์,อุปกรณ์และส่วนประกอบ,น้ำมันสำเร็จรูป,เคมีภัณฑ์,เม็ดพลาสติก,เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ,อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น  ส่วนประเทศอื่นอย่างเช่นจีนสินค้าที่เราส่งออกส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทบริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ในรูปแบบต่างๆทั้งแบบสด,แบบแช่เย็น,แบบแช่แข็ง,แบบอบแห้ง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังต่างๆ ส่วนในประเทศอื่นก็มีการขยายตัวด้านการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์,เคมีภัณฑ์ต่างๆ,เหล็ก,เม็ดพลาสติก เป็นต้น  จากการขยายตัวของสินค้าส่งออกของไทยประเทศที่ส่งออกได้มากที่สุดส่วนมากจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตเป็นสิ่งของอย่างอื่น แสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นนั้นเริ่มมีการกลับมาฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐหลังจากที่สถานการณ์การแพทยระบาดของโรคโควิดสงบลงทำให้ส่งผลดีต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆและประเทศไทยด้วย

W88 บริการพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด