You are currently viewing ทำไมต้องเก็บภาษีส่งออก นำเข้า มีประโยชน์อย่างไร

ทำไมต้องเก็บภาษีส่งออก นำเข้า มีประโยชน์อย่างไร

ทุกคนต่างรู้ว่าการจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั้นเราจะต้องเสียภาษีนำเข้า ไม่ว่าจะซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญ บริโภคเอง หรือนำมาจำหน่าย ซึ่งสินค้านำเข้าเหล่านั้นจะต้องเสียภาษีศุลกากร หรือภาษีนำเข้านั่นเอง ซึ่งทำให้ราคาสินค้านั้นก็จะสูงกว่าการที่เราบินไปซื้อที่ต่างประเทศ แล้วแต่อัตราภาษีแต่ละประเภทที่ศุลกากรได้กำหนดไว้

โดยเฉพาะรถยนต์นำเข้านั้นมีภาษีสูงถึง 200% เลยทีเดียว ทำให้รถยนต์ที่ประกอบในต่างประเทศนั้นมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมารู้จักประโยชน์ของการเก็บภาษีนำเข้า หรือภาษีศุลกากรนี้ว่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติเราอย่างไร แล้วทำไมจึงจะต้องเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในเรื่องภาษีศุลกากรให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น

เป็นการหารายได้ให้รัฐบาล

แน่นอนว่าเหตุผลหลักในการเก็บภาษีทุกชนิดนั้นเป็นการหารายได้เข้าประเทศ เพื่อไว้ให้รัฐบาลใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบต่างๆระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งการเก็บภาษีนำเข้าก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของรัฐบาล

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ

นอกจากเป็นการหารายได้เข้าประเทศแล้ว การเก็บภาษีนำเข้านั้น เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพราะหากเป็นสินค้าที่มีการผลิตในประเทศนั้น หากประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าก็จะทำให้เกิดการแข่งขันทางราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่า เมื่อสินค้าประเภทเดียวกันมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ราคาย่อมสามารถขายได้ถูกกว่า และหากนำเข้ามาโดยไม่มีภาษีก็จะทำให้ ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอยู่ในประเทศนั้นเสียเปรียบเป็นอย่างมาก การเก็บภาษีนำเข้าจึงเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมที่มีฐานผลิตอยู่ในประเทศนั้นๆ

จำกัดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย

และยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเก็บภาษีศุลกากร สินค้าบางชนิดที่มีต้นกำเนิดอยู่ทางยุโรป ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม กระเป๋า HERMES CHANEL GUCCI นาฬิกา ROLEX PATEK ที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลก โดยเฉพาะทางฝรั่งเศส สวิซเซอร์แลนด์ เยอรมัน ที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์หรูอย่าง BENZ และ BMW ซึ่งหากผู้บริโภคในประเทศต่างๆหันไปซื้อกันอย่างบ้าคลั่ง ทั้งๆที่ประโยชน์การใช้สอยก็ไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นๆ การกำหนดภาษีนำเข้าจึงเป็นการจำกัดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศอย่างมีเหตุผล

ส่งเสริมการบริโภคสินค้าบางประเภท

ส่วนสินค้าที่ประเทศของเราไม่สามารถผลิตได้ และเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน อาทิ ผ้าอนามัย เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค สิ่งเหล้านี้ การจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ หรือเกือบจะยกเว้นให้ ก็เป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าดังกล่าว โดยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องมีความจำเป็นในการใช้สิ่งของดังกล่าวในราคาที่เหมาะสม

ลดการขาดดุลของประเทศ

แน่นอนว่าหากการนำเข้าสินค้าต่างๆของประเทศเรา มีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าการส่งออกแล้ว ย่อมทำให้เม็ดเงินของเราไหลออกนอกประเทศ เพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดภาษีสินค้าบางประเภทนั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคมีอัตราการบริโภคที่น้อยลง เนื่องจากจะต้องเสียภาษีที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศน้อยลง เป็นการลดการขาดดุลของประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของเงินในประเทศ

ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ

แน่นอนว่าสินค้าแต่ละชนิดก็มีอัตราที่แตกต่างกัน สินค้าที่มาจากแต่ละประเทศก็มีอัตราที่แตกต่างกันเช่นกัน การตั้งกำแพงภาษีศุลกากรระหว่างประเทศนั้นส่งผลต่อการค้าอย่างแน่นอน เพราะหากภาษีต่ำหรือได้รับการยกเว้น ก็จะเสียเพียงค่าขนส่งเท่านั้น ซึ่งหากสินค้าบางอย่างที่บางประเทศต้องการแลกเปลี่ยนกัน ก็สามารถตกลงกันในการขอยกเว้นภาษีสินค้าเหล่านั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสันพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

FUN88 CASINO สนับสนุนการจ่ายภาษีทุกชนิด เพื่อบำรุงงบประมาณให้รัฐนำไปพัฒนาประเทศ