ท่าเรือ

ท่าเรือ

การขนส่งสินค้าหรือส่งออกสินค้าจำเป็นที่จะต้องใช้เรือขนาดใหญ่ เพื่อใช้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใส่สินค้าไว้โดยเรือสินค้าแต่ละลำ จะมีที่ยกตู้แล้วมันสามารถที่จะขนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าได้มาก เพราะมันเป็นเรือขนาดใหญ่ ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีท่าเรือเพื่อที่จะได้รองรับให้เรือขนสินค้าเหล่านี้ได้ขนส่งสินค้าไม่รับเข้าก็นำออก ไม่ต้องฝากสินค้าไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นตัวช่วยเพราะในสมัยนี้การขนส่งได้รับความนิยมมากการทำการค้าโดยการขนส่งทางเรือมีมานานมาก ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีความจำเป็นมาก เพราะถ้าไม่มี ท่าเรือ ก็จะไม่มีเรือและก็จะไม่สามารถขนส่งสินค้า และอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆ ได้เพราะในปัจจุบันการขนส่งสินค้าจะขนส่งด้วยเรือซึ่งส่งออกทางทะเล 

ต้องบอกอย่างนี้ว่าท่าเรือนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นอุตสาหกรรมในการบริการมันมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศมันเป็นส่วนช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ มันเป็นแหล่งศูนย์รวมของการส่งสินค้าไม่ว่าจะในประเทศ หรือนอกประเทศมันมีข้อดีและมันก็เป็นที่ที่มีบทบาทในการเก็บ หรือขนสินค้าซึ่งมันถูกสร้างมาให้ใช้เกี่ยวกับการเดินเรือโดยเฉพาะ เพราะท่าเรือก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรืออยู่แล้วและยิ่งทำเป็นขนส่งขนาดใหญ่อย่าง เช่นแหลมฉบังการขนส่งเป็นสิ่งที่ได้รับบทบาทและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นดังนั้นมันมีประโยชน์มาก 

การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ใน ท่าเรือ

มันเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากในท่าเรือมันเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญ และเขาก็นิยมใช้กันมากที่สุดถ้าเทียบกับการขนส่งแบบอื่นการขนส่งแบบนี้มันมีการลงทุนที่ต่ำ และมันสามารถขนสินค้าได้ครั้งนึงเยอะมากซึ่งมันเป็นการส่งผ่านเรือแล่นผ่านทะเล โดยการขนตู้คอนเทนเนอร์ไว้บนเรือและเอาสินค้าใส่ไว้ในตู้รูปแบบของมันก็คือเราจะเห็นกันได้ตามท้องถนนที่มีรถบรรทุกมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลัง สิ่งนั้นแหละที่ขนสินค้ามาไว้ที่ท่าเรือเพื่อรอนำขึ้นเรือ และนำไปส่งยังปลายทางไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศ 

ลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์

โดยส่วนมากแล้วลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์จะคล้ายกันหมด ซึ่งจะทำขึ้นจากเหล็กหรือไม่ก็อลูมิเนียมโครงสร้างที่ทำภายนอกจะแข็งแรงมาก และสามารถวางซ้อนกันได้หลายสิบชั้น และในแต่ละตู้จะมีตัวล็อคเพื่อให้มันยึดติดกันเวลาเรือโครงเครงจะได้ไม่ตกไม่เกิดความเสียหาย โดยส่วนมากตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะมีประตูบานใหญ่ 2 บานคือหัวกับท้ายไว้สำหรับเปิดเพื่อบรรจุของหรือนำของออก

ประเภทของตู้สินค้า

1 Dry Cargoes  มันเป็นตู้ที่มีสินค้าที่ไม่ต้องรักษาอุณหภูมิแต่จะต้องมีการกั้น เพื่อไม่ให้สินค้านั้นขยับหรือเลื่อนได้เพราะมันอาจจะทำให้สินค้าเกิดการเสียหาย มันก็เหมือนการแพ็คของที่จะต้องนำอะไรมายัดไว้เช่นหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ช่องว่างระหว่างตู้กับสินค้าได้มีความแน่นขึ้นจะได้ไม่เกิดความเสียหาย

2 Refrigerator Car goes มันเป็นตู้สินค้าที่มีสินค้าที่จะต้องได้รับความเย็นที่ไม่มากเท่าไหร่นัก เพราะมันมีเครื่องปรับอากาศอยู่ภายในโดยตู้พวกนี้จะมีปลั๊กเพื่อให้เสียบ เพื่อคุมอุณหภูมิภายในตู้

3 Grament Container มันเป็นตู้ที่ไว้สำหรับใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะ โดยภายในตู้จะมีลาไว้ให้แขวนเสื้อผ้าโดยตู้พวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ขนส่งเสื้อผ้าโดยเฉพาะ เพราะการขนส่งแบบนี้เพียงแค่มีไม้แขวนไม่ต้องแพ็คให้ยุ่งยาก

4 Open Top โดยปกติของตู้ประเภทนี้จะมีความยาวถึง 40 ฟุตและมันถูกออกแบบมาให้ไม่มีหลังคาโดยการขนส่งตู้ประเภทนี้จะไว้บนสุดซึ่งไว้ขนส่งพวกสินค้าขนาดใหญ่ที่มีขนาดสูงกว่าตู้

5 Flat – rack เป็นตู้ที่ไว้สำหรับขนเครื่องจักรประติมากรรมซึ่งมันเป็นตู้ที่มีลักษณะพิเศษ ที่เอาไว้ขนส่งสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ 

ท่าเรือ