You are currently viewing นำเข้าส่งออกทำอย่างไร?

นำเข้าส่งออกทำอย่างไร?

เมื่อคุณเริ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออกอะไรผ่านช่องทางไหน ก็จำเป็นต้องผ่าน ขั้นตอนเหล่านี้แน่นอน เมื่อคุณตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ขายก็จะเริ่มสินค้าก็จะเริ่มผลิตให้ท่านหรือเตรียมสินค้าในคลังสินค้าให้พร้อมส่ง ขั้นตอนหลังจากสินค้าพร้อมแล้วก็จะมีดังนี้

เริ่มต้นที่หน้าโรงงานผู้ขาย

จุดแรกของการขนส่งย่อมไม่พ้นคนขายหรือผู้ผลิตไปได้ ซึ่งในจุดนี้โดยมากเราชอบเรียกว่า “หน้าโรงงาน” หรือ “Shipper” ทั้งนี้ที่เรียกว่าโรงงานก็เพื่อความสะดวกสำหรับการเรียก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นร้านค้าเล็กๆหรือโกดังเก็บสินค้าก็ตาม ส่วน Shipper นั้นจะใช้เวลาคุยกับชาวต่างชาติเพราะว่าแปลตรงตัวว่าผู้ส่งออกหรือผู้ขาย

ขนส่งในประเทศต้นทาง

เมื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์แล้ว ขนย้ายขึ้นรถบรรทุกแล้ว ล้อก็หมุนครับ คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าการขนส่งทางรถยนต์เป็นการขนส่งหลักไปยังท่าเรือ/สนามบินต่างๆหรือหากจะมีท่ากระสวยอวกาศ ท่าเรือมุดน้ำ ก็จะต้องใช้การขนส่งทางรถยนต์ไปอยู่ดี

พิธีการศุลกากรขาออก

ในขั้นตอนนี้คนขายหรือตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้จะมีบทบาทสำหรับการสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าเป็นสินค้าอะไรจะออกจากประเทศนั้นนั่นเองและโดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นาน ถ้าไม่ประสบพบเจอปัญหาอะไร เมื่อศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าแล้ว สินค้าก็จะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเรือหรือเครื่องบินที่เตรียมไว้เพื่อขนส่งออกจากประเทศผู้ขาย

พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะมาตรวจสินค้าที่ผู้ซื้อนำเข้ามาว่าสินค้าที่คุณนำเข้ามานั้นตรงกับที่ได้แจ้งกับกรมศุลกากรไว้หรือไม่ เสียภาษีตรงกับฐานภาษีที่กรมศุลกากรกำหนดหรือไม่ และเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ หากไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถขนออกจากท่าเรือ/สนามบินได้เลย

ขนส่งจากท่าเรือไปยังผู้ซื้อ

สินค้าที่ตรวจเรียบร้อยปล่อยและขนส่งไปยังผู้รับ ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้ซื้อทำการรับสินค้า นับว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งสินค้าแล้ว ระหว่างรอสินค้ามาส่งเราสามารถนั่งเล่น สล็อตออนไลน์ ไปได้อย่างเพลินๆตลอด24ชั่วโมงและยังสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้อีกด้วย