Bảo hiểm nhân thọ AIA có lừa đảo không?

Bảo hiểm AIA nhân thọ có lừa đảo không, có an toàn không hay có nên mua bảo hiểm nhân thọ AIA hay không là những thắc mắc của rất nhiều khách hàng.

Và để giải đáp những thắc mắc về việc vấn đề này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những suy nghĩ và trải nghiệm của một khách hàng, đó là bà Dương Kim Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.