Tag: Những cuốn sách hay dành cho Thiếu Niên

Những cuốn sách hay dành cho Thiếu Niên – Tuổi Mới Lớn đầy vụng dại – Sản phẩm tốt

Phải là một người đang làm cha, làm mẹ mới hiểu rõ được tuổi teen có sự phức tạp như thế nào về tâm sinh lý. Các em bắt đầu trầm tính hơn, thích ở trong phòng một mình nhiều hơn là gần gũi bố mẹ, thường xuyên cáu gắt,